آرشیو مطالب : دیالیز

ادامه مسمومیت الكلی در ساوه

ادامه مسمومیت الكلی در ساوه
رئیس جمعیت هلال احمر خبر داد؛

تولید دو میلیون صافی دیالیز، تامین ۵۰درصد نیاز بیماران

تولید دو میلیون صافی دیالیز، تامین ۵۰درصد نیاز بیماران

آخرین آمار جانباختگان مسمومیت با الكل

آخرین آمار جانباختگان مسمومیت با الكل
قاضی پور در صحن مجلس مطرح كرد؛

صدمه به بیماران دیالیزی به خاطر واردات صافی های چینی

صدمه به بیماران دیالیزی به خاطر واردات صافی های چینی
عضو هیات امنای انجمن بیماران كلیوی مطرح كرد؛

تاثیر طرح ترافیك جدید بر بیماران دیالیزی

تاثیر طرح ترافیك جدید بر بیماران دیالیزی
خوددرمانی خود درمانی
selftherapy.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خود درمانی محفوظ است

خود درمانی

درمان و بهداشت